ადრესატის მიხედვით

დანიშნულების მიხედვით

კენკრის ტორტი

85.00

სადღესასწაულო ტორტი 002

109.00

სადღესასწაულო ტორტი 001

99.00

სადღესასწაულო ტორტი 02

99.00